Opleiding beheerder brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Doelgroep: De 2 daagse opleiding beheerder brandmeldinstallatie is bedoeld voor medewerkers die belast zijn met het beheer van de brandmeldinstallatie, advies is vaak de ploegleider BHV of BHV-ers

Duur: 2 dagen ( 4 dagdelen 16 uur)
Locatie: Bij JBR Arbo Advies & Opleiding of desgewenst op eigen locatie.                                                                                 Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 15 personen
Data: In overleg
Toetsing en certificaat: Voor de opleiding beheerder brandmeldinstallatie ontvangt de deelnemer een certificaat conform de richtlijnen NIBHV.
Opmerkingen: Voor het volgen van deze opleiding beheerder brandmeldinstallatie behoeft de cursist geen vooropleiding te hebben genoten.

Lestijden: 08.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 17.00 uur of in overleg.

Doelstelling:

Na het volgen van deze opleiding heeft de cursist inzicht en kennis in de volgende onderwerpen:

  • Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten
  • De taken van de beheerder
  • Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens de NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
  • Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
  • Instructie van derden.

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.