Advies

Het adviseren naar het (groot) midden en klein bedrijf met betrekking op Arbo-zorg in zijn geheel.
Hierbij een omschrijving van de diensten die door JBR arbo advies & opleiding geboden kunnen worden.

De wettelijke risico inventarisatie en evaluatie (RIE) uitvoeren en accorderen door gecertificeerde hogere veiligheidskundige..
Inventariseren van veiligheid van een machinepark gericht naar de machinerichtlijn.

Geluidsmetingen op de werkplek.                                                                                                                                                                Risico Inventarisatie & Evaluatie, inclusief toetsing door gecertificeerd hoger veiligheidskundige.
Opzetten en onderhouden van een bedrijfsnoodplan.
Calamiteitenplannen.
Ontruimingsplannen.
BHV plan.
Aanvalsplannen.
Brandveiligheidsplannen.
Opzetten en begeleiden van bedrijfshulpverleningsorganisaties (BHV).
Veiligheid algemeen gericht naar de werkplek.

Brandveiligheid advies (rapportage over mogelijke voorzieningen die moeten worden getroffen om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen)

Presentaties over veilig werken, werken op hoogte, blusmiddelen, hoe om te gaan met een calamiteit, nazorg personeelsleden, ontruimingsprocedure,

Vluchtweg aanduiding d.m.v. pictogrammen

Alle adviezen zijn getoetst aan de Arbo-wet.
De rapportage zal ook altijd voorzien zijn van de wetsbepaling waaraan minimaal moet worden voldaan.

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.