Brandveiligheids advies

Brand veiligheid Advies

JBR Arbo Advies & Opleidingen is gespecialiceerd op het geven van een brand veiligheid advies. het advies wordt gegeven naar de dan geldende wetgeving.

Omgevingsvergunning

De overheid vereist een omgevingsvergunning om te kunnen toetsen of gebouwen brandveilig worden gebruikt. Zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen dient u in het bezit te zijn van deze vergunning. Zodra het gebouw voldoet aan de in de bouwverordening(gebruiksbesluit) gestelde criteria, dient u een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente.
De gemeente toetst het gebouw op brandveiligheid en verstrekt vervolgens de vergunning. Bij deze procedure kunt u de hulp van JBR Arbo Advies & Opleidingen inschakelen.

Brandveiligheid

Naast het opstellen van brandveiligheidsrapporten is JBR Arbo Advies & Opleidingen actief bij het begeleiden en inpassen van bedrijfshulpverlening (BHV) binnen de organisatie, het opstellen van bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen en advies op het gebied van BHV trainingen en opleidingen.

Gelijkwaardigheid

De overheid stelt strenge eisen aan de brandveiligheid van gebouwen. Nieuwe plannen zijn al snel in strijd met de voorwaarden in het Bouwbesluit. In dat geval zult u moeten aantonen dat de brandveiligheid gelijkwaardig is aan de wettelijk gestelde eisen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een vuurlastberekening.JBR Arbo Advies & Opleidingen kan u hierbij ondersteunen.

Indien u hierover meer wil weten neem dan contact op met J. Brouwer

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.