Opleidingen

Algemeen
In het kader van artikel 8 lid 2 van de Arbo-wet is de werkgever verplicht zijn medewerkers voor te lichten en te scholen op het gebied van veiligheid.
Alle uitvoerende werknemers van fabrieken, bedrijven, scholen, stichtingen, dienen over een zekere basiskennis te beschikken omtrent veilig werken en hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in deze te kennen.

JBR verzorgt opleidingen en adviseert op het gebied van veiligheid.

De mogelijkheid bestaat om de opleidingen bij u op locatie te verzorgen, dat spaart reiskosten en uren uit.

Alle opleidingen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs.
JBR kenmerkt zich door realistische oefeningen waarbij de bedrijfssituatie als uitgangssituatie wordt genomen.

Binnen de organisatie van JBR Arbo Advies & Opleidingen werken we met kaderinstructeurs EHBO, Brandweer Instructeurs en veiligheidskundige waardoor een goed overwogen advies en een gedegen opleiding vanzelfsprekend is. De erkenning als opleidingsinstituut krijg je dan ook niet zomaar, onze erkenning bij het Oranje kruis, het NIBHV ( Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) en de Nederlandse Reanimatie Raad is dan ook een erkenning waar we trots op zijn.

Vraag nu eens aan u zelf,
Wie zijn binnen ons bedrijf de bedrijfshulpverleners, of weet iedereen wel alle vluchtwegen binnen ons bedrijf?
Wat moet ik doen tijdens een calamiteit?

De meeste medewerkers weten dit niet of kunnen hierop niet direct een antwoord geven.

Veiligheid is voor iedereen van belang.
Ook moet u de veiligheid voor personeel en gasten kunnen garanderen.

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.