Risico Inventarisatie & Evaluatie ( RI&E)

Richtlijnen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Moet iedere werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie maken, inclusief plan van aanpak?

Ja, de verplichting tot het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie geldt voor elke werkgever, ongeacht de omvang van het bedrijf of instelling. Alle werkgevers die een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten uitvoeren, dienen ook een plan van aanpak te maken.

Vanaf wanneer geldt de verplichting om risico’s te inventariseren en te evalueren? Per 1 januari 1994 is de verplichting om een risico-inventarisatie te maken in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen. Deze verplichting is overgenomen in Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (in werking getreden per november 1999; ) en in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 2007. In de wet is verhelderd dat ook de verplichting om een bijbehorend Plan van Aanpak te maken voor alle bedrijven geldt.

Waarom is de risico-inventarisatie en -evaluatie zo belangrijk?

De risico-inventarisatie en -evaluatie, aangevuld met een Plan van Aanpak, vormen belangrijke bouwstenen voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Goede arbeidsomstandigheden verminderen de kans op ongelukken en verzuim; zo wapent een ondernemer zich tegen schadeclaims van klanten, ziekte- en vervangingskosten van werknemers bij ongelukken of beroepsziekten, en tegen boetes van de Arbeidsinspectie. Daarnaast is de risico-inventarisatie en -evaluatie van belang voor het vaststellen van goede: • voorlichting en onderricht aan werknemers; • ondersteuning door (arbo)deskundigen; • opzet van de bedrijfshulpverlening; • frequentie van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.(PAGO)

Moet iedere werkgever zijn RI&E laten toetsen?

Nee, het systeem ziet er als volgt uit:

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week

Deze moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

Organisaties met ten hoogste 25 werknemers

Na de wetswijziging per 1 januari 2007* hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde branche-specifieke en in de CAO opgenomen door een deskundige getoetst RI&E- instrument. Informeer bij uw brancheorganisatie of uw branche-RI&E is opgenomen in de CAO.

Voor organisaties waarvoor niet zo’n CAO-RI&E-instrument bestaat, en voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers.

een toets blijft verplicht; daar zijn lichte varianten bij mogelijk:

Organisaties met meer dan 25 werknemers;

voor deze organisaties is het verplicht om een RI&E op te stellen en deze te laten toetsen door een kerndeskundige,

Wat kunnen wij u bieden;

Voor het maken van een RI&E en het toetsen bent u bij JBR Arbo Advies op het juiste adres, wij kunnen u van A tot Z begeleiden en zorgen voor een RI&E welke aan alle wettelijke eisen voldoet. vraag vrijblijvend een offerte aan u zal versteld staan wat wij kunnen leveren voor een redelijke prijs. vaak denkt een organisatie om zelf een RI&E op te stellen en deze ter toetsing aan te bieden, dit kost meer tijd dan dat u het uitbesteed aan een deskundig persoon, wij werken wel altijd samen en zorgen dat de preventiemedewerker betrokken is bij de inventarisatie. dit geeft hem /haar inzicht in de mogelijke risico`s. na leveren van de RI&E houden we een presentatie voor het management zodat deze ook op de hoogte zijn van de mogelijke risico`s, samen kan er dan een plan van aanpak worden ingevuld waarna de RI&E wordt getoetst door onze gecertificeerde hogere veiligheidskundige.

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.