PRC 1150 Herhaling hoofd bedrijfshulpverlener

Een Hoofd BHV of Coördinator BHV voert de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator / Hoofd BHV maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering, is belast met het voorkomen en beperken van calamiteiten en de evaluatie van voorgevallen calamiteiten.
De herhaling hoofd bedrijfshulpverlening welke wordt verzorgd door JBR Arbo Advies & Opleiding voldoet aan de gestelde eisen. Door het volgen van de herhaling Hoofd bedrijfshulpverlener en met goed gevolg afsluiten van deze cursus ontvangt de cursist een geldig certificaat herhaling hoofd bedrijfshulpverlener conform de richtlijnen van het NIBHV.

Doelgroep: De cursus is bestemd voor iedereen die verantwoording draagt voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie en reeds in het bezit is van de opleiding hoofd bedrijfshulpverlening.  U leert als Coördinator / Hoofd BHV om een BHV-organisatie op te zetten en in stand te houden.

Duur: De cursus bestaat uit 1.5 lesdagen welke verdeeld zijn over 1 volle dag en een halve dag na twee weken van de eerste dag. In de tussenliggende periode krijgt u 2 weken de tijd om een opdracht uit te voeren en te presenteren. Voor het uitwerken van deze opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van circa 4 uur.
Locatie: Bij JBR Arbo Advies & Opleiding of desgewenst op eigen locatie. Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 12 personen
Data: In overleg
Toetsing en certificaat: Voor de herhaling hoofd bedrijfshulpverlening ontvangt de deelnemer een certificaat conform de richtlijnen NIBHV.
Opmerkingen:
Opleiding dan wel herhalingscertificaat hoofd bedrijfshulpverlening is vereist, deze mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Lestijden: 8.30 uur tot 17.00 uur of in overleg.

Doelstelling:

Na het volgen van deze herhaling kan de deelnemer:

  • Wet en regelgeving   Taken en eisen BHV
  • Arbo- beleid    van RI&E naar organisatie BHV
  • Opzet en beheer van de BHV-organisatie controleren en bijsturen.

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.