PRC 1620 Opleiding beheerder brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Doelgroep: De 2 daagse opleiding beheerder brandmeldinstallatie is bedoeld voor medewerkers die belast zijn met het beheer van de brandmeldinstallatie, advies is vaak de ploegleider BHV of BHV-ers
Duur: 2 dagen ( 4 dagdelen 16 uur)
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 15 personen.
Datum In overleg, of open inschrijving
Toetsing en certificaat: Voor de opleiding beheerder brandmeldinstallatie ontvangt de deelnemer een certificaat conform de richtlijnen NIBHV.
Opmerking: Voor het volgen van deze opleiding beheerder brandmeldinstallatie behoeft de cursist geen vooropleiding te hebben genoten.

Lestijden: 08.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 17.00 uur of in overleg.
Doelstelling:
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • - Intern alarmeren
  • - Brandbestrijding en herkennen van brandrisico
  • - Ontruimingen begeleiden dan wel zelfstandig uitvoeren.
  • - Levensreddende handelingen zoals reanimatie, AED gebruik, herkennen van ziektebeelden
  • - Wonden verzorgen en inschatten van de situatie.