PRC 1610 Opleiding preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is een aanspreekpunt voor collega`s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteund zijn collega`s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en onderricht. De opleiding preventiemedewerker welke wordt verzorgd door JBR Arbo Advies & Opleiding voldoet aan de gestelde eisen. Door het volgen van de opleiding preventiemedewerker en met goed gevolg afsluiten van deze cursus ontvangt de cursist een geldig diploma preventiemedewerker  conform de richtlijnen van het NIBHV.

De taken van de preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie genoemd zullen zijn. Een preventiemedewerker dient daarom na afloop van deze cursus in staat te zijn tot o.a.:

 • Het geven van simpele oplossingen en adviezen over preventie.
 • Het uitvoeren van een eenvoudige Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
 • Het registreren en onderzoeken van ongevallen.
 • Het coördineren in de zorg voor arbeidsomstandigheden.
 • Het geven van voorlichting over veilig en gezond werken.
 • Aanspreekpunt zijn voor overheidsdiensten zoals Arbeidsinspectie en Arbodienst.
Doelgroep: De 1 daagse opleiding preventiemedewerker is bedoeld voor medewerkers die de werkgever bijstand verlenen bij het uitvoeren van algemene preventietaken.
Duur: 1 dag
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 15 personen.
Datum In overleg, of open inschrijving
Toetsing en certificaat: Voor de opleiding preventiemedewerker ontvangt de deelnemer een certificaat conform de richtlijnen NIBHV
Opmerking: Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus moeten de cursisten het boek ‘Preventiemedewerker’ hebben ontvangen. Voor het volgen van deze opleiding behoeft de cursist geen vooropleiding te hebben genoten.

Lestijden: 08.30 uur tot 15.30 uur.

De instructeurs: Instructeurs zijn in het bezit van een certificaat ‘Instructeur’ plus een MVK of HVK diploma of aantoonbare kennis van Arbowet, RI&E en Arbo-maatregelen.

Arbo-maatregelen.

Programma: Tijdens de cursus Preventiemedewerker komen de volgende onderwerpen aan bod:

Functie en taken van de preventiemedewerker.
Arbeidsrisico’s in de organisatie.
Arbowetgeving.
Algemene basiskennis RI&E, waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn.
Communicatieve vaardigheden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Doelstelling:
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
 • - Functie en taken van de preventiemedewerker.
 • - Arbeidsrisico’s in de organisatie. Arbowetgeving.
 • - Algemene basiskennis RI&E, waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn.
 • - Communicatieve vaardigheden.
 • - Persoonlijke beschermingsmiddelen.