PRC 1220 Opleiding reanimatie

In een reanimatiecursus leert u reanimeren en een AED bedienen. U weet daarna hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Meld u aan voor een reanimatiecursus in uw buurt!  Reanimatiepartners van de Hartstichting verzorgen reanimatiecursussen in het hele land. U krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Wat leert u bij een reanimatiecursus?

In de basiscursus van ongeveer 4 uur komt aan bod:

  • hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet
  • hoe u moet reanimeren en in welk tempo
  • hoe u een AED aansluit en bedient

Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maakt u gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat. De opleiding reanimatie volgens NRR kan worden verzorgd door JBR Arbo Advies & Opleiding en voldoet aan de gestelde eisen van de NRR. Door het volgen van de opleiding reanimatie ontvangt de cursist een certificaat conform de richtlijnen van de NRR.

Doelgroep: Personen die geïnteresseerd zijn in het verlenen van eerste hulp reanimatie aan medemens, dit kan zijn op je werk of gewoon in een thuissituatie.
Duur: 1 dagdeel ( 1 dagdeel 4 uur)
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 15 personen.
Datum In overleg
Toetsing en certificaat: Voor de opleiding reanimatie ontvangt de deelnemer een certificaat conform de richtlijnen NRR.
Opmerking: Voor het volgen van deze opleiding reanimatie behoeft de cursist geen vooropleiding te hebben genoten.

Lestijden: 08.30 uur tot 12.30 uur en /of 13.00 uur tot 17.00 uur of in overleg.
Doelstelling:
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • - Het behandelen van een slachtoffer met levensbedreigende situatie zoals;
    • - Hartinfarct,
    • - Reanimatie, met AED, stabiele zijligging,