PRC 1050 Opleiding Hoofd bedrijfshulpverlening

Een Hoofd BHV of Coördinator BHV voert de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator / Hoofd BHV maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering, is belast met het voorkomen en beperken van calamiteiten en de evaluatie van voorgevallen calamiteiten.
De opleiding Hoofd bedrijfshulpverlening welke wordt verzorgd door JBR Arbo Advies & Opleiding voldoet aan de gestelde eisen. Door het volgen van de opleiding Hoofd bedrijfshulpverlener en met goed gevolg afsluiten van deze cursus ontvangt de cursist een geldig diploma Hoofd bedrijfshulpverlener conform de richtlijnen van het NIBHV.

Doelgroep: De cursus is bestemd voor iedereen die verantwoording draagt voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie. U leert als beginnend Coördinator / Hoofd BHV om een BHV-organisatie op te zetten en in stand te houden.
Duur: De cursus bestaat uit 2 lesdagen en 1 examen dag in een periode van 15 weken. In de tussenliggende periode krijgt u 6 weken de tijd om een stappenplan op te stellen ten behoeve van uw eigen BHV-organisatie. Voor het uitwerken van deze opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van circa 40 uur.
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 12 personen.
Datum In overleg, of open inschrijving
Toetsing en certificaat: Voor de opleiding Hoofd bedrijfshulpverlening ontvangt de deelnemer een diploma conform de richtlijnen NIBHV
Opmerking: Er is geen specifieke vooropleiding vereist. U dient wel te beschikken over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden. advies is wel om ook een opleiding basis bedrijfshulpverlening te volgen voorafgaande de opleiding.

Lestijden: 8.30 uur tot 17.00 uur of in overleg.
Doelstelling:
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • - Wet en regelgeving, Taken en eisen BHV
  • - Arbo- beleid van RI&E naar organisatie BHV
  • - Opzet en beheer van de BHV-organisatie controleren en bijsturen.