PRC 1030 Opleiding ademlucht voor BHV

In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht de tot BHV-er opgeleide medewerkers, conform de gestelde eisen, qua kennis en vaardigheid op peil te houden. Bij specifieke risico`s kan de RI&E voorschrijven dat er bedrijfshulpverleners moeten zijn met een opleiding ademlucht, het zogenaamde BHV+.
De opleiding bedrijfshulpverlening met ademlucht welke wordt verzorgd door JBR Arbo Advies & Opleiding voldoet aan de gestelde eisen. Door het volgen van de opleiding bedrijfshulpverlening met ademlucht krijgt de cursist een geldig bedrijfshulpverlenings certificaat met ademlucht conform de richtlijnen van het NIBHV

Doelgroep: Bedrijfshulpverleners die deel uitmaken van een BHV organisatie welke een specifieke taak hebben binnen deze organisatie.
Duur: 3 dagdelen (ademlucht opleiding met examen)
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 8 personen
Datum In overleg
Toetsing en certificaat: Voor de opleiding BHV met ademlucht ontvangt de deelnemer een diploma ademluchtdrager BHV conform de richtlijnen NIBHV.
Opmerking: Voor het volgen van deze opleiding dient de cursist de opleiding bedrijfshulpverlening te hebben gevolgd, tevens moet de cursist gekeurd zijn door bedrijfsarts om ademlucht te mogen dragen.

Lestijden: 08.30 uur tot 17.00 uur
Doelstelling:
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • - Zich voortbewegen met ademlucht
  • - Het herkennen van de gevaren met het voortbewegen met ademlucht.
  • - Een gidsfunctie uitvoeren voor extern hulpverlenende diensten.
  • - Interne alarmering, brandbestrijding, ontruiming
  • - Levensreddende handelingen, reanimatie, AED