PRC 1211 Opleiding kinder EHBO volgens oranje kruis

In het kader van de Arbowet is een werkgever verplicht om een RI&E op te stellen, vanuit deze RI&E kunnen er gezien de risico`s binnen een organisatie aanvullende opleidingen worden geadviseerd, een van deze opleidingen zou de opleiding kinder EHBO kunnen zijn. De opleiding kinder EHBO volgens oranje kruis kan worden verzorgd door JBR Arbo Advies & Opleiding en voldoet aan de gestelde eisen van het oranje kruis. Door het volgen van de opleiding kinder EHBO ontvangt de cursist een diploma kinder EHBO conform de richtlijnen van het het oranje kruis. De deelnemer wordt tijdens de opleiding  door de KADER instructeur beoordeeld op zijn/haar kennis en zijn/haar praktische handelingen. Indien deze voldoende zijn mag de kandidaat op examen. Na het examen met een voldoende te hebben afgesloten ontvangt de deelnemer een kinder EHBO diploma van het Oranje Kruis. Het diploma is twee jaar geldig.

Doelgroep: Personen die geïnteresseerd  zijn in het verlenen van eerste hulp aan medemens, dit kan zijn op je werk of gewoon in een thuissituatie. mogelijk medewerkers van kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang.

Duur: 1 dag ( 2 dagdelen 4 uur)
Locatie: Bij JBR Arbo Advies & Opleiding of desgewenst op eigen locatie. Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 12 personen
Data: In overleg
Toetsing en certificaat: Voor de opleiding kinder EHBO ontvangt de deelnemer een diploma conform de richtlijnen oranje kruis.
Opmerkingen: Voor het volgen van deze opleiding kinder EHBO behoeft de cursist geen vooropleiding te hebben genoten.

Lestijden: 08.30 uur tot 12.30 uur en /of 13.00 uur tot 17.00 uur of in overleg.

Doelstelling:

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:

  • Het behandelen van een slachtoffer (kinderen) met levensbedreigende situatie zoals;
  • Ademhalingsproblemen, verslikking, verstikking,
  • Reanimatie, met AED, stabiele zijligging, verbinden van wonden.
  • Stoornissen van het bewustzijn, ademhaling, bloedsomloop

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.