Wij dragen zorg voor de veiligheid van uw medewerkers, geven advies en gaan samen de stappen zetten naar een veilige werkplek.

Voor alle RI&E’s waarvoor een offerte wordt gevraagd in de week van de RI&E en deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd wordt er 15% korting gegeven. De datum van uitvoer is dan niet van belang.

Iedere dag een gratis uur arbo advies tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Door het maken van een RI&E worden mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier geïnventariseerd. Vervolgens wordt in een plan van aanpak vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden om de risico’s weg te nemen of het effect ervan te verkleinen. Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde organisatie is ook succesvoller en duurzamer.